Privacy

Privacy Verklaring
WerkTrekker is een web application en App ter ondersteuning van werken in de landbouw. Dit wordt zo zorgvuldig mogelijk gedaan en we hebben kwaliteit en privacy hoog in ons vaandel staan. WerkTrekker geeft in deze Privacy Verklaring aan hoe het omgaat met persoonsgegevens die zij verwerkt voor de dienstverlening die WerkTrekker biedt (hierna: \”Producten en Diensten\”). Wij gaan vertrouwelijk om met de eventuele persoonsgegevens die worden opgeslagen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze Privacy Statement is van toepassing, in combinatie met de Algemene Voorwaarden, op alle gebruikers van de Producten en Diensten, ongeacht of zij geregistreerd zijn of niet.
Welke informatie
WerkTrekker verwerkt algemene gebruikersinformatie bij gebruik van de Producten en Diensten, zoals bijvoorbeeld het IP-adres van je computer, het soort internetbrowser dat je gebruikt en hoe je gebruik maakt van WerkTrekker, zoals bijvoorbeeld welke pagina’s je bezoekt op de website(s). Bij een bezoek aan de website van WerkTrekker worden sessie-cookies gebruikt voor statistische analyses van het websitebezoek. Via de instellingen van je browser kun je cookies uitzetten en/of verwijderen.
Gebruik
Persoonsgegevens worden NIET doorverkocht aan derden. Wanneer wij dit zouden willen veranderen, dan zullen wij hiervoor toestemming aan je vragen. Als je om informatie vraagt worden je email adres of telefoonnummer gebruikt om contact op te nemen. WerkTrekker kan je persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • om je op de hoogte te houden van belangrijke informatie over de Producten en Diensten, zoals bijvoorbeeld nieuwe updates
  • om de Producten en Diensten zoveel mogelijk te doen aansluiten op jouw wensen en behoeften
  • ter beveiliging en de verkrijging van geanonimiseerde statistische gegevens
We houden bij hoe je gebruik maakt van de Producten en Diensten voor statistische doeleinden en om de Producten en Diensten te kunnen verbeteren. WerkTrekker verstrekt verder alleen persoonsgegevens aan derden indien zij daartoe op grond van de wet is verplicht.
Bescherming
WerkTrekker spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de (persoons)gegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ben je bij het delen van je informatie met WerkTrekker bewust dat geen enkel computersysteem in de wereld dat is aangesloten op het internet 100% te beveiligen is en dat gegevens dus onrechtmatig ontvreemd kunnen worden. Net zoals iemand bij je huisarts zou kunnen inbreken om je medisch dossier te stelen. WerkTrekker verstrekt nooit je persoonsgegevens aan derden zonder jouw expliciete toestemming.
Wijziging Privacy Verklaring
WerkTrekker behoudt zich het recht voor deze Privacy Voorwaarden aan te passen conform de geldende privacyregels. Op de website vindt je altijd de meest recente versie van onze Privacy Verklaring. Door na wijziging gebruik te maken van de Producten en Diensten, verklaar je akkoord te zijn met voornoemde wijzigingen.